Regulamin sklepu

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep on-line www.kolagen.info działający pod marką Gdańskie Centrum Kolagenu obsługiwany jest przez firmę Novo Capital Investment Sp. z o.o. zarejestrowaną w Gdańsku, przy ul. Wosia Budzysza 7, Numer NIP 5833153322, Numer REGON 22167994.

2. DOKONYWANIE ZAKUPÓW
2.1. Gdańskie Centrum Kolagenu prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kolagen.info

2.2. Oferta sklepu internetowego Gdańskiego Centrum Kolagenu obowiązuje na terenie całego świata.

2.3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą telefoniczną lub e-mailową.

2.5. Zamówienia można również składać telefonicznie.

2.6. Sklep Gdańskiego Centrum Kolagenu akceptuje elektroniczne formy płatności (bankowy przelew elektroniczny, karta kredytowa). Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

2.7. Wszystkie ceny podawane w sklepie Gdańskiego Centrum Kolagenu są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 

2.8. Firma prowadząca sklep internetowy www.kolagen.info wystawia dokumenty sprzedaży: paragony i faktury VAT.

3. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

3.1. Gdańskie Centrum Kolagenu zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia go przez Zamawiającego. 

3.2. Wysyłka towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej zgodnie z dyspozycją Zamawiającego.

 

4. REKLAMACJE I ZWROTY

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupującemu który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy bez podania przyczyny. W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy odesłać go w stanie nienaruszonym pod adres siedziby Gdańskiego Centrum Kolagenu wraz z numerem konta, na które ma być dokonany ewentualny zwrot zapłaty. W przypadku reklamacji towaru zgłoszenia należy dokonać telefonicznie (58 351 17 51) lub poprzez e-mail biuro(małpa)kolagen.info niezwłocznie po wykryciu niezgodności towaru z umową. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 48h od chwili przyjęcia zgłoszenia. Kupujący zostanie poinformowany o jej wyniku telefonicznie lub drogą elektroniczną. Gdańskie Centrum Kolagenu nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. Nr 22 poz. 271.